หม้อไฟเห็ดพิษ 菌子火锅

หม้อไฟเห็ดพิษ!!! รีวิวตามสัญญาหลังจากที่กินเห็ดพิษแต่ไม่ตาย อาหารพื้นเมืองของยูนนาน เป็นอาหารท้องถิ่นที่ไม่มีขายทั่วไปให้นักท่องเที่ยวแน่ๆ